Areas de trabajo

Gonçal Lloveras

Área de Presidencia

Octavi Sena

Drets Ciutadania, Inmigració i Afers Socials

Mònica Román

LGTBI, Social i Inserció Laboral

Sergi Fuster

Comerç, Mercats, Consum i OD’S

JM. Teixera

Economia i Pressupostos

Albert Garrido

Turisme i Industries

Jaime de Oleza

Habitatge i Rehabilitació

Mercè Ruiz

Cultura i Ensenyament

José Centeno

Mobilitat i Seguretat